Ταγάλοι

Ταγάλοι
Μαλαϊκή φυλή, η οποία κατοικεί στο νησί Λουσόν των Φιλιππίνων και είναι η πιο πολιτισμένη του συμπλέγματος των νησιών αυτών. Αριθμεί 2.000.000 άτομα και κύριο κέντρο τους είναι η Μανίλα. Είναι χριστιανοί, αλλά τόσο πολύ δεισιδαίμονες ώστε δεν διαφέρουν σημαντικά από τους ειδωλολάτρες. Άλλοτε ήταν άγριοι και έκαναν ανθρωποθυσίες. Σήμερα είναι ημερότεροι και φιλόξενοι. Μιλούν μαλαϊκή διάλεκτο, έχουν δικό τους αλφάβητο, οι περισσότεροι δε από αυτούς γνωρίζουν και την ισπανική. Ασχολούνται κυρίως με τη γεωργία και την αλιεία.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”